Fotoalbum

Veldig gammelt glassbatteri. Det mangler syre og søyle med lokk som skal være inni. Søylen er som oftest tæret bort. På fronten står det Den Norske Rikstelegraf Nr. 1.