Veldig gammelt glassbatteri.
Det mangler syre og søyle med lokk som skal være inni.
Søylen er som oftest tæret bort.
På fronten står det Den Norske Rikstelegraf Nr. 1.