Fotoalbum

Gammel Telefon Avgift boks. 10 Øre for en samtale.

Gammel Telefon Avgift boks. 5 Øre for en samtale.

Gammel Telefon Avgift boks.

Gammel Telefon Avgift boks. 20 Øre for en samtale.

Gammel Myntboks med Logo av Riksløve merket til Elektrisk Bureau.

Veldig gammel myntboks med Betaling 10 øre