Fotoalbum

Norsk veggtelefon fra 1889.Telefonen er laget av Elektrisk Bureau. Det ble laget to forskjellige langmodeller i 1889. Begge med Øyans Patent. Telefonene er laget i støpjern og er derfor svært tunge.

Norsk veggtelefon fra Elektrisk Bureau 1893. Telefonen er laget i støpjern.

Usikker på om denne Telefon sentralen er Norsk eller Svensk. Den er trolig fra rundt 1900. Kanskje før.

Bell Telefon fra 1880.

Sort Løvebeins Telefon fra Elektrisk Bureau 1894 Modell. Det er iallefall laget seks ulike årsmodeller av Løvebeins telefonen.Det er i tillegg til de seks forskjellige årsmodellene laget tre forskjellige farger sølvfarget og kobberfarget og sort. Det er kun gaffel og telefonrøret som er forskjellen på de ulike modellene,utenom fargene.Sølvfarget er den mest vanlige utgaven. Telefonene er laget i støpjern og er svært tunge.

Baksiden av den sorte Løvebeins Telefon fra Elektrisk Bureau 1894 Modell.

Sølvfarget Løvebeins Telefon fra Elektrisk Bureau 1898 Modell. Det er iallefall laget seks ulike årsmodeller av Løvebeins telefonen.Det er i tillegg til de seks forskjellige årsmodellene laget tre forskjellige farger sølvfarget og kobberfarget og sort. Det er kun gaffel og telefonrøret som er forskjellen på de ulike modellene,utenom fargene.Sølvfarget er den mest vanlige utgaven. Telefonene er laget i støpjern og er svært tunge.

Baksiden av Sølvfarget Løvebeins Telefon fra Elektrisk Bureau 1898 Modell.

Norsk Veggtelefon fra Elektrisk Bureau 1898.

Svensk Bordtelefon fra 1892. Sett fra framsiden. Telefonen er laget av L.m. Ericsson.Telefonen blir ofte kalt Eiffeltårnet og symaskinen på grunn av formen på bena.

Svensk Bordtelefon fra 1892.Telefonen er laget av L.m. Ericsson. Samme telefon sett fra Baksiden.

Svensk Bordtelefon fra 1892.Telefonen er laget av L.m. Ericsson. Samme telefon av Mønsteret på bena.

Gammel 8 Linjers Pyramide Telefon sentral. Telefon Sentralen er fra ca 1905-1910 og er produsert av Elektrisk Bureau. Sentralen har i sin tid stått på en fabrikk i Arendal i Aust-Agder Fylke. Jeg var så heldig å fikk kjøpt en lokal gammel Telefonkatalog fra Arendal 1945,som jeg festet på kroken i bunnen v sentralen. Man kan vel trygt si at "katalogen kom hjem" når man studerer bildet.

Svensk Bordtelefon laget av AB Telefonselskap i 1896. Telefonselskapet var konkurent til blant annet L.M.Ericsson. Man kan lett se at denne har mye til felles med L.M.Ericssons telefon fra 1892 . AB Telefonselskap ble kjøpt opp av L.M.Ericsson i 1901

Svensk Bordtelefon laget av AB Telefonselskap i 1896. Bakside

Norsk Rikstelefon med stor riksløve fra Elektrisk Bureau utgitt i 1905 etter Unionsoppløsningen.

Veggtelefon fra N. Jacobsens Elektriske Verksted. Det var Nicolay Jacobsen som etablert firmaet N.Jacobsens Elektriske i Kristiania i 1891. N.Jacobsens Elektriske var en av flere konkurrenter til Eletrisk Bureau. Denne veggtelefonen er fra ca 1896.

Amerikansk Bordtelefon produsert av Western Electric fra 1904 Modell 250 w. Disse ble kalt for Candlestick Telephone. Det finnes mange typer Candlestick bordtelefoner,men denne er en litt mer lukseriøs utgave med fornikling,noe som er noe mer uvanelig enn de sorte mer vanlige modellene.

Amerikansk Bordtelefon produsert av Western Electric fra 1904 Modell 250 w. Baksiden.

Norsk veggtelefon fra 1889.Telefonen er laget av Elektrisk Bureau. Det ble laget to forskjellige langmodeller i 1889. Begge med Øyans Patent. Telefonene er laget i støpjern og er derfor svært tunge.

Norsk bordtelefon fra Elektrisk Bureau 1918.

Meget sjelden utgave av veggtelefon fra Elektrisk Bureau fra rundt 1895-1905. Legg merke til den lille og uvanlige størrelsen på skjoldet under bjellene.

Gammel liten veggtelefon med tallskive fra ca 1916.

Gammel bordtelefon sannsynligvis fra Wingers Elektriske Verksted. Telefonen er fra ca 1906.

Ekstremt sjelden utgave av Elektrisk Bureau fra 1896. Denne modelltypen finnes også i Lang utgave som også er veldig sjelden. Det skal være en liten krans på toppen av telefonen,men den er borte.

Elektrisk Bureau ca 1909. Denne typen veggtelefon finnes i mange forskjellige utgaver. Dette er en av de mest vanlige veggtelefonene i tre som man finner for salg.

L.M. Ericsson Bordtelefon Fra Ca 1909.

L.M. Ericsson Bordtelefon Fra Ca 1909 Sett Fra Baksiden.

Mynt apparat fra N. Jacobsens Elektriske Verksted Kristiania. Innkast 10 øre. Telefonen er fra ca 1916.

Veggtelefon fra Elektrisk Bureau fra Rundt 1925. Denne veggtelefonen har telefonrøret hengende på siden. Denne typen telefon ble også produsert i en annen variant med telefonrøret liggende på toppen. Noen av disse telefonene er også merket med Rikstelefonen slik som denne.

Fire linjer telefonsentral fra Elektrisk Bureau ca 1915.

Denne veggtelefonen (hustelefon) ble produsert av Carlsens Elektriske Forretning. Denne telefonen har 15 linjer. Denne typen telefoner ble også produsert av andre forskjellige firmaer og også med 10 og 20 linjer. Carlsens Elektriske Forretning produserte også lamper og lyspærer.

Samme telefon,men med bilde av firmanavnet Carlsens Elektriske Forretning

Gammel Fire linjer pyramide sentral.

Denne veggtelefonen er fra 1889. Denne fargen er ekstremt sjelden,og jeg vet kun om meg selv som har denne i privat eie.

Veldig liten telefon fra Elektrisk Bureau 1914.

Fem linjer Pyramide sentral fra Elektrisk Bureau Kristiania. Sentralen er produsert i 1896.

Svensk Bord Telefon fra 1892. Telefonen er laget av L.m. Ericsson. Denne telefonen blir ofte kalt kaffekværna,både i Norge og Sverige.

Samme telefon sett fra en annen vinkel. Svensk Bord Telefon fra 1892. Telefonen er laget av L.m. Ericsson. Denne telefonen blir ofte kalt kaffekværna,både i Norge og Sverige.

Gammel veggtelefon produsert av Wingers Elektriske Værksted Christiania. Ca 1905.

Ekstremt sjelden telefon produsert av Elektrisk Bureau ca 1894-1895. Telefonen står beskrevet i første EB katalog fra 1898

Tysk Bordtelefon produsert av Simen & Halske 1911. Disse ble brukt veldig mye i Telemark. Denne telefonen er spesiell på flere måter. Tallskiven er på høyre side. Det er barnesikring på denne type telefon slik at man kan ikke slå nummeret før man har løftet av røret. I tilegg høres et pling når man løfter av røret,dette fordi man skulle kunne høre om noen løftet av røret for å lytte,hvis man hadde mer enn en telefon i huset. Telefon Abonentens telefonnummer står fremdeles i fronten av telefonen 25184.

Tysk Bordtelefon produsert av Simen & Halske 1911. Samme telefon sett fra baksiden.

Veggtelefon fra Elektrisk Bureau Kristiania fra 1918. Telefonen er Merket Rikstelefon 1918.

Gammel telefon fra Elektrisk Bureau Kristiania. Denne telefonen har en gaffel fra 1896. Telefonen er merket med Rikstelefon etter 1905.

Gammel telefon fra Elektrisk Bureau Kristiania. Samme telefon sett fra baksiden.

15 Linjers Telefon Sentral Fra Elektrisk Bureau 1903.

Meget sjelden Veggtelefon fra Elektrisk Bureau. Denne type telefon er også produser med telefonrøret hengende på venstre side. Ukjent Årstall.

Tysk Veggtelefon Produsert av Siemens & Halske 1904.

Bordtelefon med Norges Statsbaner (NSB) Logo. Bilde av forside.

Bordtelefon med Norges Statsbaner (NSB) Logo. Samme telefon sett fra baksiden.

Strowger 11 Linjers Veggtelefon for langdistanse Samtaler. Telefonen er Produsert av Automatic Electric Company, Chicago, USA i 1906.

Sjelden Svensk Veggtelefon produsert av L.M.Ericsson ca 1897+.

Veggtelefon med Norges Statsbaner (NSB) logo.

Veldig sjelden kort veggtelefon fra Elektrisk Bureau 1898.

Sjelden kort Veggtelefon produsert av Elektrisk Bureau 1916.

Dansk Pyramide Sentral. Produsert av Emil Møller's Fabriker. Ukjent Årstall.

Dansk Pyramide Sentral. Produsert av Emil Møller's Fabriker. Samme Sentral som forrige bilde sett inni.

Norsk Felttelefon produsert av Elektrisk Bureau 1918.

Norsk Felttelefon produsert av Elektrisk Bureau 1918. Samme Felttelefon som forrige bilde sett med åpnet lokk.

Norsk (NSB) Norges Statsbaner Telefon.

Norsk Pyramidesentral Med 8 Linjer. Produsert av Elektrisk Bureau ca 1915.

Norsk Telefon produsert av Elektrisk Bureau i 1898 med Norges Statsbaner logo på Batterikassen. Logoen er svært vanskelig å finne på denne typen telefoner. I tilegg så har denne Telefonen 7 skruer i toppen,mens det vanlige er 5 skruer og den har i tilegg en vender under bjellene.

L.M.Ericsson Skelofon fra ca 1888. Bilde 1 av 4. Sett Forfra.

L.M.Ericsson Skelofon fra ca 1888. Bilde 2 av 4. Sett fra høyre siden.

L.M.Ericsson Skelofon fra ca 1888. Bilde 3 av 4. Sett Bakfra

L.M.Ericsson Skelofon fra ca 1888. Bilde 4 av 4. Sett fra venstre siden.

Denne Tyoe telefon er et Sentralbord Apparat (SB) som ble kalt Vørtekaka. Telefonen fugerte slik at da man løftet av røret gikk det et signal til Talestasjonen og på den måten fikk man kontakt med omverden. De første apparatene kom i 1904 og hadde flotte kulegaffler som telefonrøret hvilte på og noe senere ble gafflene mer enkle som denne fra ca 1918-20 Tallet.

L.M.Ericsson AB2500. Telefonen er produsert i 1897. Telefonen er designet spesielt for de tropiske land. De viktigste deler var laget av metall, slik som termitter ikke kunne angripe dem. Denne type telefon er svært sjelden.

Svært sjelden gammel Kasse med Riksløve Emblem på fronten. Inne i kassen er det en intern Telefon med linje vender fra tidsperiode 1895-1902 med Øyans Patent. Denne typen ble brukt på brannstasjoner og bedrifter. Bilde 1 av 2.

Kassen sett dra innsiden med intern Telefonen med linje vender fra tidsperiode 1895-1902 med Øyans Patent. Bilde 2 av 2.

Gammel Kirke telefon for hørselshemmede produsert av Elektrisk Bureau. Disse var plasert på den fremste kirkebenken og der kunne altså de som hadde dårlig hørsel løfte av røret og stille volumknappen til ønsket styrke og legge telefonrøret intil øret og høre prestens gudstjeneste.

Gammel Nsb telefon med forskjellig logo og med tallskive. Denne telefonen har døren i fronten. Telefonen er i utgangspuntet en 1918 modell som er modifisert med tallskive. På denne siden er det Riksvåpen. Bilde 1 av 2.

Bilde 2 av 2. Denne siden har Nsb logo. (Norges Statsbaner) Modell 1918.

Gammel Usedvanlig bordtelefon Produsert av Elektrisk Bureau Kristiania med Oscar den II logo. Telefonen har på denne modellen plasert ringeklokkene på toppen og har gitter på alle fire sidene slik at man skulle høre ringelyden bedere når noen ringte. Bildet viaer fronten av telefonen. Bilde 1 av 3

Bilde 2 av 3. Bildet viser telefonens bakside.

Bilde 3 av 3. Nærbilde av logoen Oscar den II.

Bordtelefon modell 1906 produsert av Elektrisk Bureau. Bilde 1 av 3. Bildet viser forsiden av telefonen

Bilde 2 av 3. Bildet viser 1906 modellen av Elektrisk Bureau bakside hvor det er dør.

Bilde 3 av 3. Bildet viser telefonens smale side med nydelig ornament produsert av Elektrisk Bureau 1906.

Svensk Tre Linjers Vender/Switch fra 1900.

Bordtelefon fra 1906 produsert av Elektrisk Bureau med den eldste logo'en. Fra forsiden. Bilde 1 av 3.

Bordtelefon fra 1906 produsert av Elektrisk Bureau med den eldste logo'en. Fra Baksiden. Bilde 2 av 3.

Bordtelefon fra 1906 produsert av Elektrisk Bureau med den eldste logo'en. Fra siden. Bilde 3 av 3.

Bordtelefon fra Elektrisk Bureau 1906. Bildet viser forsiden av telefonen. Det er kun fjær Mekanisme i endene av gaffelen som telefonrøret hviler på,dette gjorde det da mulig å bære telefonen rundt om i rommet ved å holde i det runde håndtaket i midten av gaffelen. telefonene ble mye brukt på hoteller. Bilde 1 av 2.

Bordtelefon fra Elektrisk Bureau 1906. Bildet viser baksiden av telefonen. Bilde 2 av 2.

10 Linjers pyramidesentral fra Elektrisk Bureau. Sentralen er fra ca 1915.

Veldig Sjeden Norsk Veggtelefon i tre Produsert av Elektrisk Bureau i Kristiania ca 1888.

Sjelden Norsk Veggtelefon Produsert av Elektrisk Bureau ca 1914.

Gammel Svensk Telefonsentral med 40 Linjer Gulv Modell Med Støpjerns understell Produsert av L.M. Ericsson ca 1895.

L.m. Ericsson veggtelefon produsert før 1890. På en lapp inni telefonen Står det at den er tatt i bruk i 1890. Disse telefonene var den gang de ble produsert svært kostbare så det var veldig vanlig at dersom en del på telefonen gikk i stykker så ble ikke hele telefonen kastet men den ødelagte delen ble erstattet med en nyere versjon på denne måten kunne man ha en slik telefon i flere tiår.

Sjelden Norsk Bordtelefon Produsert Av N. Jacobsens Elektriske Verksted Kristiania. Telefonen Er Fra 1925-30.

Norsk Veggtelefon fra Elektrisk Bureau 1898 Med Oscar Den II Logo.

Dansk Eiffeltårn Uten Lynavleder Fra 1892. Dette Er En Tidlig Utgave Siden Den Mangler Lynavleder På Topp Platen Og i Tilegg Har Fire og ikke Fem Skruer For Lednings Feste i Fronten. Bilde Av Frontsiden. Bilde 1 Av 2.

Dansk Eiffeltårn Uten Lynavleder Fra 1892. Dette Er En Tidlig Utgave Siden Den Mangler Lynavleder På Topp Platen Og i Tilegg Har Fire og ikke Fem Skruer For Lednings Feste i Fronten. Bilde Av Baksiden. Bilde 2 Av 2.

Veggtelefon fra Elektrisk Bureau fra Rundt 1925.. Denne veggtelefonen har telefonrøret liggende på toppen. Denne typen telefon ble også produsert i en annen variant med telefonrøret hengende på siden. Noen av disse telefonene er også merket med Rikstelefonen Slik Som Denne. Disse Telefonene Ble Brukt i Mange år Fremover.

DSB tidligere en forkortelse for (Danske Statsbaner) er den Danske Stats Jernbaneselskap. Svært Sjelden Dansk Jernbanetelefon Merket DSB Distrikt 2. Laget i Støpejern Og Tre. Årstall Ukjent. Bilde 1 Av 3 Viser Forsiden Av Telefonen.

DSB tidligere en forkortelse for (Danske Statsbaner) er den Danske Stats Jernbaneselskap. Svært Sjelden Dansk Jernbanetelefon Merket DSB Distrikt 2. Laget i Støpejern Og Tre. Årstall Ukjent. Bilde 2 Av 3 Viser Telefonens Logo.

DSB tidligere en forkortelse for (Danske Statsbaner) er den Danske Stats Jernbaneselskap. Svært Sjelden Dansk Jernbanetelefon Merket DSB Distrikt 2. Laget i Støpejern Og Tre. Årstall Ukjent. Bilde 3 Av 3 Viser Baksiden Av Telefonen.

Gammel Veggtelefon Produsert av Kristiania Telefonselskab Fra Ca 1885-1890.

Norsk Veggtelefon Produsert Av Elektrisk Bureau Kristiania. Telefonen Har NSB Logo Som Står For Norges Statsbaner. Bilde 1 Av 2.

Norsk Veggtelefon Produsert Av Elektrisk Bureau Kristiania. Telefonen Har NSB Logo Som Står For Norges Statsbaner. Bildet Viser Logoen På Koblingsboksen I toppen Av Telefonen. Bilde 2 Av 2.

Gammel Telefonsentral muligens fra slutten av 20 Tallet eller begynnelsen av 30 Tallet.

Gammel Sjelden Bordtelefon Produsert av Deckert & Homolka, Budapest, Hungary på lisens Fra L. M. Ericsson. På denne type telefon ligger Generatoren så langt nede at det ikke var plass til ringeklokker under dette ble erstattet med en ringeklokke som ble plassert på veggen. Telefonen er Fra Ca 1905. Bilde 1 av 2.

Gammel Sjelden Bordtelefon Produsert av Deckert & Homolka, Budapest, Hungary på lisens Fra L. M. Ericsson. På denne type telefon ligger Generatoren så langt nede at det ikke var plass til ringeklokker under dette ble erstattet med en ringeklokke som ble plassert på veggen. Telefonen er Fra Ca 1905. Bilde 2 av 2.