Denne veggtelefonen (hustelefon) ble produsert av Carlsens Elektriske Forretning.
Denne telefonen har 15 linjer.
Denne typen telefoner ble også produsert av andre forskjellige firmaer og også med 10 og 20 linjer.
Carlsens Elektriske Forretning produserte også lamper og lyspærer.