Samme telefon sett fra en annen vinkel.
Svensk Bord Telefon fra 1892.
Telefonen er laget av L.m. Ericsson.
Denne telefonen blir ofte kalt kaffekværna,både i Norge og Sverige.