Tysk Bordtelefon produsert av Simen & Halske 1911.
Samme telefon sett fra baksiden.