Gammel Telefonkatalog fra Stavanger 1942.
Telefonkatalogen omhandler også Sandnes,Egersund og Flekkefjord.