Fotoalbum

Tiedemanns Tobak's Fabrik ettablert i 1778. Figuren "Fiskeren" som den blir kalt er 48,5 cm høy og laget i gips ca 1920 tallet. På fronten av sokkelen står det "Tiedemann's karvet blad" Det er også bilde av fiskeren som er risset inn i toppen av sokkelen.

Tiedemanns Tobak's Fabrik ettablert i 1778.Figuren formet som piperøkende gutt. Høyde 38 cm. På sokkelen av sokkelen står det "Tiedemanns Mixture" Det finnes også en annen variant av denne figuren der det står skrevet på toppen av sokkelen gutten står på. Figuren er laget i gips.

Tiedemanns Tobak's Fabrik ettablert i 1778. Figuren Kalt "Tømmerhuggeren" er laget i gips. Høyde på figuren 48,5cm. På fronten av sokkelen står det "Tiedemann's Tobak er dog den beste" og et formet tobakksblad. Denne varianten finnes også i en annen utgave,der det er fremhevet to tobakkspakker i f

Conrad Langaard a/s ettabelert i 1854. Figueren er laget i gips,og figurens bekledning skal symbolisere en skråtobakkrull. På sokkelen står det "Langaard's Skraa" På kveilen med skråtobakk står det "over alt og over alle" Figuren er 54cm høy og 35cm bred.

Carl F.Johannessens Tobaksfabrik ettablert i 1869-1948. Figuren er laget i gips og formet som et askebeger. På fronten står det "Carl F. Tobakk" og på baksiden står det "Carl F's Mixture" Figuren er 15,5cm høy.

Wilhemsens & co Tobakksfabrik ettablert i 1888-1948. Figuren er laget i gips og på sokkelen står det "polar mixture" Sokkelen er laget slik at det er plass til datidens tobakks forpakning. Figurens høyde 28cm. Det finnes to forskjellige utgaver av Polar bjørnen,den andre utgaven er like høy som denn

Tobakks figur i støpejern,noe som gjør at den er svært tung. Figuren måler 33cm høy og 23cm bred. Man kan ta av hodet.Vet svært lite om denne figuren,jeg er derfor usikker på om Reklamefigur er ment for sigaretter eller sigarer.Disse stod i tobakks foretninger rundt om i landet. Figuren er fra ca 19

Gammel tobakks figur. Er usikker på hva den er laget av,men virker som tynt porselen eller noe. Den er hul inni. Denne figuren er noe større enn den som er laget i støpjern, i tilegg har denne figuren sigaretten på venstre side og denne kan man ikke ta hodet av på. Mens den i støpjern har sigaretten

Liten fisker laget i anledning Tiedemann's Tobakk 200 års jubileum 1778-1978. Figuren er 21,5cm høy.