Gammel Uåpnet Skråtobakk fra
A. Asbjørnsens
Tobak-Fabrik Christianssand.
Pakke nr 1.