Fotoalbum

Gammel og intakt Bibel med skinnreimer fra 1802. Denne har nok vert i mange forskjellige hender og flittig brukt i tides løp.

Gammel og intakt Bibel med skinnreimer fra 1802. Åpnet.

Veldig gammel plakat med fader vår.